Lämna din vision här!

För att din text ska kunna publiceras gäller följande grundregel: Beskriv just din vision om hur du vill eller tror att Rickleån kommer att utvecklas i framtiden. Beskriv gärna hur du tror att både du själv och samhället kan bidra till en så positiv utveckling som möjligt, utifrån ditt perspektiv. Vi välkomnar olika geografiska fokus. Ditt inlägg kan därför handla om allt från en specifik sjö/bäck/fors etc, till hela avrinningsområdet. Om du ser flera olika möjliga scenarios framför sig, är det fritt fram att beskriva dessa också.

För att texten ska kunna skickas in digitalt måste en e-postadress anges. E-postadressen kommer dock inte att publiceras.

Vi välkomnar en öppenhet och hoppas att du som visionär också vill ange ditt verkliga namn, och eventuell tillhörighet inom en organisation som du representerar. Samtidigt lämnar vi också öppet för den som vill vara helt anonym. I så fall skickas visionen lämpligast via vanlig post till Mellanbygdens vattenråd, c/o Jan Åberg, Yttre Åkulla 23, 915 98 Bygdeå.